MANOLIKSEN EDUSKUNTAVAALITEEMAT

Klikkaa tästä lukeaksesi Manolis Huukin (ehdokasnumero 131) vaaliteemat

1. Pelastetaan Suomi

2. Perusturvaa maaseudulle

3. Äänesi eduskunnassa

Suomi on jatkanut vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen olemattomalla talouskasvulla ja korvannut julkisen sektorin alijäämää lainarahalla. Tämä ei ole kestävä tie suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisen eteen.

Jokaisen kansanedustajan on puolueesta riippumatta asetettava suomalaisten hyvinvointi ensisijaiseksi tavoitteeksi. Maailmanparannus kuten kehitysavun maksaminen lainarahalla on loputtava ja mietittävä, miten rahat riittävät suomalaisten palveluihin kuten koulutukseen, terveydenhoitoon ja turvallisuuteen.

Minulle suomalainen tulee aina ensin.Menneellä vaalikaudella maaseudun ihmisten turva tuntuu unohtuneen ruuhka-Suomen edun tieltä. Suomi on kuitenkin Suomi aina Hangosta Utsjoelle, ja siksi maaseudun asukkaiden tasavertaisesta kohtelusta on pidettävä kiinni.

Maaseudun perusturva ei tarkoita pelkästään palveluiden säilymistä jossain kunnassa vaan sitä, että maaseutu pysyy ruuhka-Suomen mukana ja vaihtoehtoisena paikkana elää, tehdä töitä tai perustaa perhe.

Perusturvan saaminen maaseudulle on minulle tärkeä arvo ja tavoite.

Kansanedustajan työ on nimenomaisesti jokaisen kansalaisen edustamista. Olen vuosien kaupunginvaltuuston kokemuksella oppinut hyväksi kansalaisten kuuntelijaksi ja saanut myös selvittää kuntalaisten asioita yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa.

Olen rohkea ja sosiaalinen persoona. Uskallan tarttua vaikeisiinkin asioihin ja tuoda ne esille. Minulle ei tuota vaikeuksia puhua yhteiskunnan epäkohdista ja saattaa ne julkiseen keskusteluun.

Minä olen aina tavoitettavissa, koska haluan olla äänesi eduskunnassa.

Manoliksen blogi