Onko kukaan politiikanteossa täysin esteetön?

Viime aikoina Kannuksessa on käyty keskustelua Lestijoki-lehden palstalla Kannuksen kaupungin viranhaltijoiden viranhoidon pätevyydestä. Lisäksi keskustelua on herättänyt erityisen kovasti yksityistieasiaa koskevat päätökset valtuustossa ja tie/toimitusjaoston toiminta edeltävinä vuosina, koska päätöksiä on tässä jaostossa tehty puutteellisten pöytäkirjojen ja muistioiden avulla.
Edellisessä kirjoituksessani ”Järki käteen, arvoisat kuntapäättäjä” (8.12.2016) kerroin yleisellä tasolla, miten Kannuksessa valmistelu- ja päätöksentekoprosessi on yksityistieasian tapauksessa hoidettu kehnosti. Joulukuun aikana perehdyin tarkemmin papereiden sisältöön ja olin havaitsevinani hallintolain (6.6.2003/434) 28.1 § kohdan 4 rikkomista tässä toiminnassa. Kyseistä lainkohtaa selvennetään mm. Kuntaliiton sivuilla seuraavasti: Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 4 kohdan palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.” Asianosaisella viitataan siis henkilöön, joka voi saada hyötyä tehdystä päätöksestä esimerkiksi taloudellisesti tai jollain muulla mainittavalla tavalla.
Kirjoitan tästä aiheesta siksi, koska monesti näissä esteellisyyskysymyksissä on kyse lähes aina sellaisista tapauksista, joissa yksittäinen valtuutettu on tahattomasti istunut esimerkiksi valtuuston kokouksessa äänestämässä sellaisessa päätöksenteossa, jossa hän on esteellinen. Kyse on siis yleensä tietämättömyydestä, aiheuttaako käsiteltävä asia syyn poistua valtuustosalista päätöksentekokohdan käsittelyn ajaksi. Tie/toimitusjaoston tapauksessa on taas niin monia kysymysmerkkejä, joita minulla on herännyt jaoston muistioita ja pöytäkirjoja luettuani. Jätin Kannuksen kaupungille 1.12.2016 kuntalaisaloitteen otsikolla ”Päätöksentekoa koskevan laillisuuden selvittäminen yksityistieasiassa”.
Odotan tähän tätä tekstiä kirjoittaessani vielä vastausta. Toivon vakavasti, että kaupungille tekemäni kuntalaisaloite selventää tie/toimitusjaoston aikaisempia toimia ja tuo mahdolliset esteellisyydet kuntalaisten tietoon hyvässä ajassa, koska aiemmin tässä tekstissä mainitun hallintolain tarkoitus on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioissa. Täysin esteettömiä ihmisiä ei ole politiikanteossa olemassakaan, koska olemme kaikki yhteiskunnan jäseniä. Kuitenkin jokaisen (kunnallis)politiikassa mukana olevan täytyisi itseopiskelulla perehtyä mm. kunta- ja hallintolakiin, jotta mahdollisia esteellisyyksiä ei syntyisi ollenkaan koko valtuustoaikana.
 
Manolis Huuki, valtiotieteiden ylioppilas

Jätä kommentti

− 2 = 7