Mistä ovat Suomen kunnanvaltuustot tehty?

Suomen kuntavaaleihin on tätä kirjoitettaessa noin kaksi kuukautta aikaa. Puolueiden ehdokasasettelu käynnistyi jo viime vuoden puolella ja on parhaillaan täydessä käynnissä. Tilanne on sikäli erilainen kuin syksyllä 2012, koska lähes kaikilla puolueilla on ollut vaikeuksia saavuttaa asetettuja tavoitelukuja ehdokasasettelussa (Suomen Kuvalehti 27.1.2017). Kunnallisvaalien äänestysprosentti on myös laskenut 30 vuoden aikana radikaalisti: 1980-luvulla äänestäneiden määrä oli … Lue lisää

Suomalainen yhteiskunta estää parisuhteiden syntymistä – niiden korvaajaksi on tullut sosiaalisten tukien verkosto

Helsingin Sanomissa on käyty keskustelua parisuhteista niin naisten kuin miestenkin näkökulmasta. Yleinen huomio on ollut se, että niin miehet kuin naisetkin näkevät parisuhteeseen ryhtymisen ongelmana vastakkaisen sukupuolen kumppaniin kohdistamat liian suuret odotukset. Tämä väite on kuitenkin osa kokonaisuutta, joka on kytköksissä yhteiskunnan sosiaalipoliittiseen päätöksentekoon ja sitä kautta myös asenneilmapiiriin. Yhteiskunta on muuttunut merkittävästi entisajoista, jolloin … Lue lisää

Onko kukaan politiikanteossa täysin esteetön?

Viime aikoina Kannuksessa on käyty keskustelua Lestijoki-lehden palstalla Kannuksen kaupungin viranhaltijoiden viranhoidon pätevyydestä. Lisäksi keskustelua on herättänyt erityisen kovasti yksityistieasiaa koskevat päätökset valtuustossa ja tie/toimitusjaoston toiminta edeltävinä vuosina, koska päätöksiä on tässä jaostossa tehty puutteellisten pöytäkirjojen ja muistioiden avulla. Edellisessä kirjoituksessani ”Järki käteen, arvoisat kuntapäättäjä” (8.12.2016) kerroin yleisellä tasolla, miten Kannuksessa valmistelu- ja päätöksentekoprosessi on … Lue lisää