Kansallinen Kokoomus tukee puolustusmäärärahojen nostoa

Kokoomus järjesti puoluekokouksensa Lappeenrannassa 10-12.6.2016 Holiday Club Saimaalla. Kokous oli merkittävä poliittisesti monesta eri näkökulmasta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen Kokoomus julkaisi kansanedustaja Ilkka Kanervan työstämän asiakirjan. Lisäksi puolueen paikallisyhdistykset jättivät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä aloitteita puoluekokouksen käsiteltäväksi. Puoluekokous tuki selkeällä äänten enemmistöllä Puolustusvoimien rahoituksen nostoa. Pohjanmaan Kokoomusnuoret esitti ”tarvittavaa lisäystä puolustusmäärärahoihin tällä vaalikaudella täysmääräisesti”. … Lue lisää

Kannuksen monitoimitalosta

Toukokuun lopussa ilmestyneessä Lestijoki-lehdessä oli aukeaman kokoinen uutiskokonaisuus Kannuksen Monitoimitalon kohtalosta (26.5.2016). Tietyt harrastusyhdistykset keräävät parhaillaan adressia ”Monarin puolesta”. Tätä kirjoittaessa kasassa on 263 nimeä. Kannuslaisten harrastuspaikan ympärillä velloneet huhut ja tarinat ovat siis kiertäneet kevään mittaan, koska tällainen adressi on luotu adressit.com -verkkosivuille. Keskustelulle on aihetta, sillä Monitoimitalon kohtalo tuli esille ensimmäisen kerran 7.12.2015 … Lue lisää

Puoluekokousaloite 164: Ryhmäkanneoikeuden laajentaminen

ALOITE                                                            8.4.2016   RYHMÄKANNEOIKEUDEN LAAJENTAMINEN   Suomen laki tuntee nykyisin ryhmäkanteen ”Laki kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta” (447/2007), mutta viimeaikaiset tapahtumat mm. sähköverkkoyhtiö Carunan tapauksessa (talvi 2016) ovat osoittaneet, miten suomalainen ryhmäkanneoikeus ei ole siviilioikeudellisena kanteena tarpeeksi kattava.   Nykyinen laki koskee ainoastaan kuluttaja-asiamiehen vireille panemaa ryhmäkannetta (455/2007 9 b §). Nykymuodossa kyse on niin sanotusta … Lue lisää

Puoluekokousaloite 239 : Ylioppilaskuntien jäsenmaksu uudistettava

ALOITE                                                            8.4.2016   YLIOPPILASKUNTIEN JÄSENMAKSU UUDISTETTAVA   Suomessa on yhteensä 15 yliopistoa, jotka antavat korkeakoulututkintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen tähtäävää opetusta. Lisäksi yliopistoilla on Suomessa itsehallinto (558/2009 3 §) ja rahoitus tulee valtiolta (558/2009 Luku 6). Tämä aloite kiinnittää huomion yliopistolain 46 §, jossa säädetään mm. ylioppilaskunnan asemasta ja jäsenmaksusta.   Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee yliopistojen ylioppilaskuntien … Lue lisää

Puoluekokousaloite 153: Puolustusmäärärahoja nostettava

ALOITE                                                            8.4.2016   PUOLUSTUSMÄÄRÄRAHOJA NOSTETTAVA   Suomen Puolustusvoimien tila on heikentynyt Kataisen hallituksen aikana tehtyjen muutosten takia (Puolustusvoimauudistus). Edellisen hallituksen aikana Puolustusvoimilta leikattiin valtiontalouden tasapainottamisen vuoksi 400 miljoonaa euroa, millä on ollut suuri vaikutus Suomen nykyiselle puolustuskyvylle.   Ukrainan tapahtumien ja eurooppalaisen yleisen turvallisuustilanteen heikennyttyä elämme sellaisessa tilanteessa, missä Puolustusvoimien tehtäviä tulisi jälleen asettaa hallituksen … Lue lisää

Puoluekokousaloite 19: Asedirektiivin kansallista poikkeusta edistettävä

ALOITE                                                            8.4.2016   ASEDIREKTIIVIN KANSALLISTA POIKKEUSTA EDISTETTÄVÄ   Euroopan komissio esitteli marraskuussa 2015 esityksensä uudesta Euroopan Unionin asedirektiivistä (91/477/ETY), jonka tarkoituksena on ehkäistä terrorismia, rajoittamalla aseiden ostomahdollisuuksia ja siviilien hallussapitoa Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella.   Kuitenkin kyseinen esitys on kerännyt vastustusta tietyissä EU-maissa, sillä direktiivi vaikeuttaa joidenkin lausuntojen perusteella vapaaehtoista, maanpuolustuksellista harjoittelua. Direktiivillä oltaisiin siis … Lue lisää

Puoluekokousaloite 238: Yleisen asevelvollisuuden ulottaminen naisiin selvitettävä

ALOITE                                                            8.4.2016   YLEISEN ASEVELVOLLISUUDEN ULOTTAMINEN NAISIIN SELVITETTÄVÄ   Suomen perustuslaki (731/1999) sanoo selkeästi, miten jokainen ”Suomen kansalainen on velvoitettu osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään” (731/1999 Luku 12 127 §). Yleinen asevelvollisuus on kirjattu asevelvollisuuslakiin (1438/2007), missä säädetään yleinen asevelvollisuus koskemaan miespuolisia Suomen kansalaisia.   Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee ajan koittaneen … Lue lisää

Puoluekokousaloite 56: Kokoomuksen edistettävä sotilaallisen valmiuden lakeja

ALOITE                                                            8.4.2016   KOKOOMUKSEN EDISTETTÄVÄ SOTILAALLISEN VALMIUDEN LAKEJA   Kokoomuksen tulee edistää tällä hallituskaudella sotilaallisten valmiuslakien uudistamista. Itä-Ukrainassa käynnissä oleva sota ja Venäjän sotilaallinen aktivoituminen ovat esimerkkejä siitä, miten nykyiset sotilaallista voimaa sisältävät konfliktit voivat muodostua ja täten myös eskaloitua päivissä, jopa tunneissa.   Krimin kriisin (2014-) seurauksena venäläisiä maahanlaskujoukkoja lennätettiin Venäjän alueelta Ukrainalle kuuluvan … Lue lisää

Puoluekokousaloite 217: Upseerin oikeuksia parannettava – Edistetään aitoa sananvapautta

ALOITE                                                            8.4.2016   UPSEERIN OIKEUKSIA PARANNETTAVA – EDISTETÄÄN AITOA SANANVAPAUTTA   Rikoslaki (39/1889) 45 luku (2000/559) määrittelee Puolustusvoimien tehtävänkuvaan liittyviä rikosnimikkeitä. Kyseisessä luvussa määritellään mm. mikä on sotilaan soveltuvaa käytöstä ja millaisiin asioihin sotilas ei saa osallistua.   Luvun 45 18 § Sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä ja 19 § Luvattomasta poliittisesta toiminnasta ovat olleet viimeisen kahdenkymmenen … Lue lisää

Puoluekokousaloite 29: Finlandia-hymni Suomen uudeksi kansallislauluksi

ALOITE                                                            8.4.2016   FINLANDIA-HYMNI SUOMEN UUDEKSI KANSALLISLAULUKSI   Suomi juhlistaa vuonna 2017 satavuotista taivaltaan itsenäisenä valtiona. Juhlavuoden kunniaksi itsenäisessä isänmaassamme järjestetään erilaisia vuosisataisen historiamme kannalta merkittäviä juhlallisuuksia.   Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee juhlavuoden ohella tärkeänä asiana keskustella Suomen virallisen kansallislaulun vaihtamisesta uuteen kansallislauluun. J.L. Runebergin Maamme-laulu on oiva esimerkki 1800-luvun lopussa käynnistyneestä kansallisesta heräämisestä ja siitä, … Lue lisää