Puoluekokousaloite 57: Kokoomuksen edistettävä turvallisuuspoliittista keskustelua

ALOITE                                                            8.4.2016
 
KOKOOMUKSEN EDISTETTÄVÄ TURVALLISUUSPOLIITTISTA KESKUSTELUA
 
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne Pohjoismaiden ja Itämeren alueella on heikentynyt viime vuosien tapahtumista johtuen. Taustalla ovat Venäjän federaation sotilaalliseen voimannäyttöön painottuva ulkopolitiikka ja Euroopan mantereen turvallisuuspoliittisen tasapainon järkkyminen. Eurooppa on kohtaamassa mantereena kylmän sodan jälkeisen ajan merkittävimmän kriisin, sillä voimapolitiikka on tehnyt paluun myös eurooppalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja diplomatian merkitys on joissain määrin vähentynyt vuodesta 2014 alkaen.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee seuraavat viisi vuotta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa viitekehyksessä tärkeimpinä sitten vuosien 1990-1995 linjausten jälkeen. Venäjän federaation sotilaallinen aktivoituminen arktisella alueella, Itämerellä ja sekaantuminen Itä-Ukrainan sotaan ovat heiluttaneet yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön perustuvaa turvallisuuspoliittista keskustelua EU:n ja Venäjän välillä.
 
Ukrainan tapahtumien takia puolustusliitto Nato on myös palannut vanhaan kollektiivisen puolustuksen doktriiniin aikaisemmasta kriisinhallintaan painottuneesta suuntauksesta (ISAF 2001-2014). Lisäksi Yhdysvallat on pyrkinyt tasapainottamaan Euroopan turvallisuuspoliittista ympäristöä sijoittamalla Baltiaan kaksi nopean toiminnan prikaatia vuodesta 2016 alkaen.
 
Sotilaallinen aktivoituminen näkyy myös Suomen lähialueilla. Suomalainen turvallisuuspoliittinen keskustelu elää edelleen menneessä ja olemme itsenäisenä valtiona hoitaneet turvallisuuspolitiikan tyydyttävällä menestyksellä. Ruotsin oikeistoblokki on kääntynyt vuosien 2014-2016 aikana kannattamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Suomelle on tärkeää tehdä Ruotsin kanssa sotilaallista yhteistyötä, mutta samalla meidän tulee varmistaa oma selustamme: Ruotsin parlamenttivaalit vuonna 2018 voivat olla ratkaiseva käänne myös Suomen asemalle Euroopan turvallisuuspoliittisessa ympäristössä.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää nykyisen turvallisuuspoliittisen keskustelun päivittämistä vanhoista mantroista ja toivoo samalla Kokoomuksen edistävän järkiperäisen keskustelun aktivoimista. Keskustelu on aloitettava tällä vaalikaudella, sillä Ruotsin poliittinen tilanne heijastunee myös meidän valtioomme. Suomessa on aloitettava henkinen valmistautuminen niin poliitikkojen kuin kansan parissa maamme mahdollisen turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumiseen lähivuosina.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että suomalaista turvallisuuspoliittista keskustelua kehitettäisiin vuosien 2016-2019 aikana niin omassa kuin muissa puolueissa, kuitenkin niin, että Kokoomus toimii tämän keskustelun johtotähtenä.

 
Puoluehallitus esitti, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.
 
 

Jätä kommentti

52 − 43 =