Kansallinen Kokoomus tukee puolustusmäärärahojen nostoa

Kokoomus järjesti puoluekokouksensa Lappeenrannassa 10-12.6.2016 Holiday Club Saimaalla. Kokous oli merkittävä poliittisesti monesta eri näkökulmasta. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen Kokoomus julkaisi kansanedustaja Ilkka Kanervan työstämän asiakirjan. Lisäksi puolueen paikallisyhdistykset jättivät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä aloitteita puoluekokouksen käsiteltäväksi.
Puoluekokous tuki selkeällä äänten enemmistöllä Puolustusvoimien rahoituksen nostoa. Pohjanmaan Kokoomusnuoret esitti ”tarvittavaa lisäystä puolustusmäärärahoihin tällä vaalikaudella täysmääräisesti”. Kokoomuslaisten viesti oli selkeä: kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa on tärkeää turvata Puolustusvoimien rahoitus, etenkin kun Itämeren turvallisuustilanne on heikentynyt Venäjän federaation luoman sotilaallisen uhan takia.
Jyrki Kataisen hallituksen aikana toteutettiin Puolustusvoimauudistus, minkä seurauksena määrärahoja leikattiin. Perusteena oli Suomea koskevien sotilaallisten uhkakuvien olemattomuus. Suomessa jäi kuitenkin huomaamatta Venäjän federaation demokratiakehityksen pysähtyminen ja vanhan eturistiriidat, jotka tulivat esille viimeistään keväällä 2014 Krimin miehityksen ja Ukrainan sodan yhteydessä. Nämä tapahtumat ovat nyt muokanneet Suomen sotilaalliset uhkakuvat uusiksi.
Puolustusvoimien valmius ja kyky turvata Suomen alueellinen koskemattomuus ovat olleet tähän asti hyvän ja tyydyttävän tasolla. Tilanne on kuitenkin oleellisesti heikentymässä, sillä määrärahojen vähyys on aiheuttanut paikoitellen ongelmia mm. varusmiesten koulutuksessa ja materiaalihankinnoissa. On tehty merkittäviä valintoja: Puolustusvoimat joko säästää varusmiesten koulutuksesta tai elintärkeistä materiaalihankinnoista. Vaikea valinta, sillä molemmat asiat täydentävät toisiaan – vähäinen raha koulutuksessa pitää varusmiehet kasarmilla ja samalla tavalla tärkeitä materiaalihankintoja ei voida tehdä, jos rahaa ei ole ollut riittävästi.
Uskon Keskustan ja Perussuomalaisten suhtautuvan myönteisesti Kokoomuksen puoluekokouksen päätökseen toteuttaa puolustusmäärärahojen nosto. Tämä lienee esille nostettu asia, johon hallituspuolueilla on yhteinen sävel, koska maanpuolustus on em. puolueille tärkeä arvo. Itämeren heikentynyt turvallisuustilanne haastaa Suomea – kykenemmekö suoriutumaan koko maan puolustamisesta vai emme? On aika huomioida nykytilanne ja huolehtia tarvittavasta suorituskyvystä. Itsenäisyys ei ole aina ollut itsestään selvä asia.
 
Manolis Huuki, piirihallituksen jäsen
Pohjanmaan Kokoomusnuoret
 
Kirjoitus on julkaistu 24.6.2016 ilmestyneessä Pohjalaisessa

Jätä kommentti

6 + 3 =