Litiumissa on Suomen ja Keski-Pohjanmaan tulevaisuus

Yleisradio uutisoi 4.8.2016 Kaivosyhtiö Keliberin aloittaneen litiumin koelouhinnat Keski-Pohjanmaalla. Kokkolan ja Kaustisen metsissä lienee Euroopan mittavimmat litiumvarannot ja tätä malmia käytetään paristoissa, matkapuhelimien akuissa ja sähköautoissa, joten kysyntä akkuteollisuuden suunnalla olisi varma.
Kaustisella toimiva kaivosyhtiö Keliber suorittaa tällä hetkellä koelouhintaa siitä, onko alueella sijaitseva malmiesiintymä kaupallisesti kannattava. Syksyn aikana tulemme todennäköisesti kuulemaan hankkeen kannattavuudesta. Jos kaivos avataan, niin todistamme ennen näkemätöntä tilannetta Euroopassa: Kyseinen kaivos olisi avautuessaan Euroopan ainoa kaupallinen litiumkaivos.
Litium on lisäksi metallina harvinaista ja Suomi nousisi litiumin louhijana alueellisesti tärkeäksi tekijäksi (muita tärkeitä tuottajia ovat mm. Australia, Chile ja Argentiina). Esimerkiksi aikanaan Chileä sanottiin kuparin tapauksessa suurvallaksi, koska maassa louhitaan eniten kuparia koko maailmassa. Täten kansantaloudellinen merkitys on ollut Chilelle suuri, unohtamatta globaalia kysyntää sieltä louhitulle kuparille. Ullavan metsikössä sijaitseva esiintymä voisi tehdä Suomesta siis litiumin näkökulmasta ”Euroopan Chilen”.
Sähköautojen kysynnän kasvu nostanee akkuteollisuuden kysyntää ja tämä vaikuttaa myös litiumin kysyntään. Maaperässämme sijaitseva esiintymä kytkisi meidät tulevaisuuden (sähkö)autoteollisuuden osaksi. Tämä on mahdollisuus, joka meidän suomalaisten ja erityisesti keskipohjalaisten tulisi käyttää. Täten näen mahdollisen litiumkaivoksen olemassaololla tiettyjä valtiontalouteen ja maakunnan eloisuuteen liittyviä hyviä seurauksia. Mahdollisen kaupallisen kaivostoiminnan alkaessa yrityksen ja alueen kuntapäättäjien on pantava merkille Talvivaaran surullisen kuuluisa esimerkki kaivostoiminnan riskeistä. Ympäristövaikutukset on huomioitava mahdollisimman huolellisesti kuitenkaan vaarantamatta elinkeinon harjoittamista.
Litiumissa on Suomen kaivosteollisuuden tulevaisuus. Keski-Pohjanmaalle kaivos on alueellisen elinvoimaisuuden lähde ja taloudellisesti merkittävä tulonlähde niin maakunnalle kuin valtiolle. Lisäksi pääsemme Suomessa tuottamaan akkuteollisuuden tarpeisiin litiumia, jonka avulla älypuhelimet ja (tulevaisuuden) sähköautot kulkevat.
 
Manolis Huuki, puheenjohtaja
Kannuksen Kokoomus
 
Kirjoitus on julkaistu 25.8.2016 ilmestyneessä Lestijoki- ja Keskipohjanmaa -lehdissä

Jätä kommentti

+ 88 = 97