Avoin kirje Sebastian Tynkkyselle

Arvoisa Sebastian Tynkkynen,
 
Olette olleet maanantain aikana esillä lähes jokaisessa uutismediassa. Ehdotuksesi Perussuomalaisten puoluejohdolle ylimääräisen kokouksen järjestämisestä, jossa äänestettäisiin hallitustaipaleenne jatkosta, on mielestäni edesvastuutonta.
Vaatimuksenne yhdessä Aleksi Hernesniemen ja Terhi Kiemungin kanssa on aiheeltaan asiallinen ja ajankohtainen tällä hetkellä. Kuitenkin toimitte parhaillaan lyhytkatseisesti vaatiessanne äänestystä hallitustaipaleen jatkosta.
Perussuomalaiset edustaa puolueena yhtä kolmasosaa hallituksen kokoonpanosta päähallituspuolue Keskustan sekä Kokoomuksen kanssa. Ette ole yksin. Me muodostamme yhdessä sen, mitä kutsutaan enemmistöhallitukseksi termin perinteisessä merkityksessä.
Koen toimintanne edesvastuuttomaksi, koska mahdollinen lähtönne ja edes sillä vihjailu kaivaa maata meidän kaikkien alta. Olette hallituksessa yhdessä kahden muun puolueen kanssa tekemässä tärkeitä ja myöskin kipeitä päätöksiä. Esittämänne maahanmuutto-asia on kuitenkin vain yksi osa suurta kokonaisuutta prosessissa, jossa hallitus pyrkii saattamaan Suomen oikeille raiteille – eli kuntoon.
Valtio-oppia ja poliittista historiaa opiskelevana minun on huomautettava, että politiikka ei ole sellaista, jossa ratkaisuja päivän polttaviin asioihin saataisiin ”nyt” tai ”heti”. Poliittinen päätöksenteko vaatii neuvotteluja, ponnisteluja, keskusteluja sekä yksimielisyyttä. Yhden puolueen enemmistöhallituksia emme voi saada Suomeen, koska Eduskunnassa olevia puolueita on paljon eikä millään ole yli 50 % Eduskunnan paikoista.
Toki tunnen empatiaa teidän poliittista asiaa ja sen akuuttiutta kohtaan, mutta politiikassa tulee myös hyväksyä se, ettei kaikkia asioita voi saada läpi sellaisenaan, vaan ne vaativat kohtuullistamista. Myös me Kokoomuksessa olemme joutuneet antamaan periksi sellaisissa asioissa, jotka ovat meitä lähellä. Tätä kutsutaan valtio-opin termein lehmänkaupaksi – ”autamme teitä saamaan asian X läpi vastineeksi avusta meidän asiassa Y”.
Koska te olette osa tätä kokonaisuutta, ette ole yksin vaan teidän tulee myös ymmärtää, että edustatte Suomen kansaa myös Perussuomalaisen puolueen ulkopuolella. Aikeenne järjestää äänestys puolueen jatkosta hallituksessa ja mahdollinen lähtö aiheuttaisi suuria ongelmia nykyiselle prosessille. Olemme Suomen osalta tienhaarassa – otamme jatkuvasti lainaa ja yhteiskuntamme on rakennemuutoksen kourissa. Tämä on siis kaikkia suomalaisia koskeva asia, eikä vain kiinni siitä, mitä te Perussuomalaisena ajattelette.
Nyt on päätösten aika ja toivoisin teitä henkilökohtaisesti harkitsemaan tätä hallituksesta lähtemisen asiaa uudestaan. Haluan henkilökohtaisesti nähdä teidän puolueen jatkossakin mukana päätöksenteossa. Pohjoisen tilanne turvapaikanhakijoiden osalta laantunee talveen mennessä, sillä kylmenevä sää vähentää turvapaikanhakijoiden liikettä Pohjoisimpia EU-maita kohti ja yleisesti teidän olemisenne hallituksessa on tosiasiallisesti jo nyt vaikuttanut maahanmuuttopoliittiseen kantaan.  Lisäksi hallitus on sisäministerin johdolla ottanut haltuun pohjoisen tilanteen, joka oli muutaman viikon ajan hallitsematonta.
Ymmärrän myös huolen siitä, miten sovituista asioista ei ole pidetty kiinni. Tässä tulee kuitenkin muistaa se, että niin arkielämässä kuin politiikassa yllättävätkin muutokset voivat viedä pohjan aikaisemmilta sopimuksilta tai asioilta. Näin kävi esimerkiksi Dublinin sopimuksen kohdalla.
Hampaiden kiristelyn sijaan on löydettävä uusi ratkaisu ongelmaan eikä jäädä tuleen makaamaan. Toki hallitusohjelmaa tulisi noudattaa, mutta hallitusohjelmaa on myös pystyttävä muokkaamaan tarvittaessa, jos vallitseva tilanne on muuttunut, kuten pakolaiskriisi on osoittanut.
Kuten puheenjohtajanne Timo Soini ja muut puoluejohdosta ovat ilmaisseet, niin hallituksesta lähtö ei ole järkevää – maahanmuuttokysymyksen nostaminen ainoaksi asiaksi pyhälle istuimelle on väärin, koska tällöin ei oteta huomioon suurta kokonaisuutta: on olemassa myös muita politiikan osa-alueita, jotka kuuluvat suureen kokonaisuuteen – kaikki nämä ovat linkittyneinä toisiinsa, eikä niitä voi käsitellä vain yksittäisinä kokonaisuuksina.
Tämän takia tarvitsemme edellä mainittua yksimielisyyttä. Joskus on aika haudata sotakirves ja kaivaa rauhanpiippu esille. Puolueenne on toiminut näin kevään hallituksenmuodostuksessa ja istuu sen vuoksi hallituksessa. Toivon tämän jatkuvan myös kevääseen 2019 asti.
 
Ystävällisin syysterveisin
Manolis Huuki – Kokkolan Seudun Kokoomusnuorten Puheenjohtaja, entinen oululainen

Jätä kommentti

− 5 = 3