Kannus mukaan lukiokokeiluun?

Helsingin Sanomat uutisoi 30.1.2016 Opetusministeriön käynnistävän yhdessä Opetushallituksen kanssa Uusi lukio -uskalla kokeilla -ohjelman. Kyseisen ohjelman tarkoituksena on kokeilla 50 suomalaisessa lukiossa uutta oppimisympäristöä ja opetusmenetelmiä. Kokeilun tavoitteena on tarjota lukio-opiskelijalle suurempi mahdollisuus vaikuttaa omaan erikoistumiseensa jo lukiovaiheessa ennen mahdollisia korkeakouluopintoja.
Nykylukiossa suoritettavasta 75 kurssista pakollisia kursseja on 47-51. Kokeilutuntijaossa puolestaan pakollisten kurssien määrä olisi 32-37 välillä. Siinä opiskelija siis valitsee, kuuluko hän joko ympäristö- ja luonnontieteiden vai humanistis-yhteiskunnalliseen ryhmään. Mielestäni tällainen jaottelu on tervetullut uudistus. Tämä kannustaa lukiolaisia miettimään jo lukioaikana jatko-opintoja varten sopivia kokonaisuuksia.
Kyseinen kokeilu koskee kahdeksasosaa suomalaisia lukioita. Tässä olisi Kannuksen lukiolla erinomainen mahdollisuus olla mukana. Kannuksessa on kokemusta mm. kaksoistutkinnosta (Kennel-linja) ja eläinlääketieteellisestä linjasta. Selviytyäkseen tulevista haasteista paikkakuntamme lukion on tarjottava jotain sellaista, mitä muiden paikkakuntien lukioilla ei ole tarjota. Opetusministeriön kokeiluun osallistuminen nostaisi lukiomme maakunnallista näkyvyyttä ja samalla voisimme olla osa tärkeää kokeilua. Uudistunut lukio todennäköisesti toteutunee kokeilun pohjalta myöhemmin myös Kannuksessa: parempi siis olla jo ajoissa liikkeellä.
Olen valmistunut Kannuksen lukiosta vuonna 2010 ja näin jälkiviisaana voin todeta, miten olisin hyötynyt erityisesti filosofian opiskelusta nykyisissä valtiotieteiden opinnoissani. Jos kokeilun tarjoama kahden eri suuntauksen vaihtoehto olisi ollut lukioaikanani käytössä, se olisi ollut selkeyttävä tekijä ja auttanut minua keskittymään minulle olennaisiin asioihin. Lukioiden yhdistys Pro Lukio ja Suomen lukiolaisten liitto ovat ilmaisseet kannattavansa tätä kokeilua (Helsingin Sanomat 2.2.2016).
Lukioiden hakuaika tähän kokeiluun on helmi-maaliskuun aikana opetusministerin lausunnon mukaan. Kehotan Kannuksen sivistystoimea harkitsemaan tähän lukiokokeiluun osallistumista. Tarjotkaamme alueemme nuorille mahdollisuus olla osana jotain uutta ja ihmeellistä. Olkaamme edelläkävijöitä maakunnallisella tasolla ja osoittakaamme kiinnostusta tätä kokeilua kohtaan.
 
Manolis Huuki, valtiotieteiden ylioppilas

Jätä kommentti

− 7 = 3