Mies vai nainen? Yksilö?

Perussuomalaiset nuoret julkaisivat tänään #tyttö_poika -kampanjansa. Kyseisessä kampanjassa korostetaan käsitystä, minkä mukaan sukupuolia on kaksi: tyttö tai poika. Kampanjan poliittinen painopiste on PS-nuorten mukaan ”päinvastainen kuin feministeillä, jotka pyrkivät kyseenalaistaa syksypuolet”.
Mitä tähän voisi sanoa? Biologisesta näkökulmasta ihmisillä (Homo Sapiens) on olemassa kaksi sukupuolta ja tietysti hermafrodiitit, jotka ovat biologisesti määriteltynä kumpaakin sukupuolta. Fyysinen määrittely ei ole kuitenkaan ainoa mitattavissa oleva näkökulma, vaan yhteiskunnan vaikutukset ja yksilöiden omat suhtautumiset vaikuttavat henkisen minä-kuvan muodostumiseen. Tästä päästään siihen lopputulokseen, että fyysinen minä on eri asia kuin henkinen minä.
Tänään aloitettu kampanja on kerännyt mainittavan määrän mm. kielteistä palautetta. Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen luonnehti kampanjaa ”avoimesti syrjiväksi, väheksyy tutkimustietoa ja lietsoo turhaa vastakkainasettelua”. Samansuuntaisia viestejä löytyy hashtagilla #tyttö_poika, Twitteristä, Facebookista ja muista sosiaalisen median alustoista.
Tulkitsen PS-nuorten aloittaman kampanjan poliittiseksi haastajaksi nykyistä arvoliberaalia ja individualismia korostavaa yhteiskuntaamme kohtaan. PS-nuoret on kansallismielinen puolue, joka vastusti sukupuolineutraalia avioliittolakia, joten nykyinen kampanja on linjassa aikaisemman poliittisen toiminnan kanssa. PS-nuoret, siis korostaa tässä tapauksessa traditiota ja vanhaa arvopohjaa peräti vahvemmin kuin vanha kypäräpappinen Kokoomus.
Biologisesti tarkasteltuna sukupuolia on kaksi, mutta nykyinen yhteiskunta on muodostunut ajan saatossa sellaiseksi, missä individualismi on korostunut ja täten jokaisella on mahdollisuus ja oikeus olla sellainen kuin haluaa olla, oli kyse sitten työpaikan valinnasta, opiskelupaikasta tai vaikkapa oman sukupuolensa määrittelystä. Kaikkia kattava kollektiivinen pakko johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen muottiin ei ole enää tätä päivää. Täten koen tärkeäksi yksilön oman valinnan: yksilö tietää parhaiten, millaiseksi hän itsensä tuntee. Tätä näkökulmaa korosti mm. Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov omassa kommentissaan #tyttö_poika -keskusteluun.
Lopuksi todettakoon, vaikka en ole samaa mieltä kampanjan lopullisen tavoitteen kanssa, niin PS-nuoret nostavat kuitenkin tärkeän aiheen esille. Tämä keskustelu tuottanee toivottavasti järkevää kritiikkiä feministisen ideologian poliittista sanomaa kohtaan ja edesauttaa feministisen ideologian uudistumisessa vanhoista rakenteista.
 
Manolis Huuki, valtiotieteiden ylioppilas

Jätä kommentti

67 + = 77