Kanteluni Julkisen Sanan Neuvostolle Yle Kioskin 27.10.2016 tekemästä uutisoinnista

Lähetin Julkisen Sanan Neuvostolle kantelun Yle Kioskin 27.10.2016 julkaisemasta (”uutis”)videosta, jossa käsitellään hallituksen verolinjaa häikäilemättömällä sensaationhakuisuudella.
Kyseinen video on malliesimerkki siitä, miten asioiden kertomisen (eli uutisoinnin) sijaan sorrutaan johtopäätöksien tekemiseen ja lopulta huonoon journalismiin, koska tapahtumien taustoja ei selvitetä eikä niitä kerrota faktat faktoina-periaatteella uutisia seuraaville ihmisille.
Veropolitiikasta on hyvä keskustella ihmisten kanssa. Erityisen tärkeää on keskustella siitä, miten nykyinen hallitus pyrkii toteutettavalla veropolitiikalla edistämään mm. suomalaisten ostovoimaa. Debattia tulee käydä verolinjauksista niin puolesta kuin vastaan ja on tärkeää, että media uutisoi aiheesta.

Lopuksi todettakoon, että median vastuulla on myös faktoissa pitäytyminen: jos faktoista poiketaan, niin se vähentää kansalaisten luottamusta mediaa kohtaan. Toimittajan tehtävä on kertoa, mitä on tapahtunut, ei erikseen ohjata keskustelua tiettyyn suuntaan.
jsn-kantelu-yle-kioski-video-hallituksen-verolinja-27-10-2016-1-1

Jätä kommentti

82 − 79 =