On aika valita johtaja Kannukselle

Kannuksen kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan jo 14 vuotta palvelleen Terttu Kortteen tilalle 15.6.2020 järjestettävässä valtuuston varsinaisessa kokouksessa. Kaupunginhallitus on kevään aikana karsinut alkuperäisistä hakijoista pätevimmät jatkoon ja valtuusto sai mahdollisuuden haastatella 1.6.2020 näitä kolmea finaaliin päätynyttä ehdokasta. Kokoomuksen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä, eli Kannuksen seuraavaksi kaupunginjohtajaksi valittaisiin Filosofian Tohtori Jussi Niinistö.

Niinistö on tehnyt pitkän uran tutkijana Maanpuolustukorkeakoululla ja hänen historiantuntemuksensa on hyödyllistä tulevassa työssä, koska historioitsijoilla on tapana pohtia asioiden laajempia syy-seuraussuhteita. Tällainen taito on hyvä Kannuksen elinvoimaisuuden kehittämisessä. Lisäksi Niinistö on tunnettu valtakunnantasolla hänen aikaisempien luottamustoimien puolesta sotien jälkeisen ajan peräti tärkeimpänä puolustusministerinä. Puolustusministeriö on kooltaan laaja ministeriö, sillä sen alaisuudessa työskentelee 13 000 virkamiestä, joista 8200 on ammattisotilaita – hänellä on siis laaja kokemus suurten organisaatioiden johtamisessa, ja joissa tehdään jatkuvasti suuria projekteja tai uudistuksia. Puolustusministeriö arvioitiin riippumattomassa selvityksessä edellisen vaalikauden lopussa parhaiten hoidetuksi ja voivaksi ministeriöksi.

Haastattelussa Niinistö osoitti kiinnostusta Kannuksen asioihin mm. kertomalla, miten hän oli kiertänyt päivällä Kannuksen taajama-alueella ennen varsinaista haastattelua tutustumassa paikkakuntaan ja oli hän myös ottanut asioista selvää ennen varsinaista haastattelupäivää. Niinistön sanojen mukaan hän kävi katsastamassa yritystoimintaa, Kitinvaparia ja kirkonmaan sankarihautojen rivistöjä. Niinistö osoitti sitoutuneisuuttaan kommentoimalla omia lähtökohtiaan: hän muuttaa Kannukseen asumaan, ”koska on lähtökohta, että kaupunginjohtaja asuu johtamassaan kunnassa”. Lisäksi hän sanoi luopuvansa politiikasta lopullisesti ja hän näki kaupunginjohtajan roolin ”kolmantena urana” elämässään. Saisimme siis sitoutumishaluisen, osaavan ja innokkan hakijan kaupunginjohtajaksemme.

Lopuksi totean, että Niinistö on todella helposti lähestyttävä henkilö oli sitten kyse kunta- tai arkipäivän asioista. Hänen jämyn luonteensa lisäksi hän erinomainen kuuntelija. Edellisellä vaalikaudella soitin hänelle EU:n asedirektiiviin liittyvissä asioissa ja kiireiseltä ministeriltä  aikaa löytyi aikaa puhua asiasta huolestuneen kansalaisen kanssa. Minun on helppo kuvitella hänet kävelemässä keskustassa ja rupattelemassa kansalaisten kanssa Kannuksen kehittämisestä. Samanlaista asennetta kohdata kuntalaisia on ollut viimeksi 1980-luvun lopulla Eero Kiisken johtamassa Kannuksessa – silloin Kannus myös kasvoi ja kukoisti. Mainitsemistani syistä valintani on Jussi Niinistö.

Manolis Huuki, Valtiotieteiden kandidaatti

Kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Jätä kommentti

7 + = 17