Puoluekokousaloite 164: Ryhmäkanneoikeuden laajentaminen

ALOITE                                                            8.4.2016
 
RYHMÄKANNEOIKEUDEN LAAJENTAMINEN
 
Suomen laki tuntee nykyisin ryhmäkanteen ”Laki kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta” (447/2007), mutta viimeaikaiset tapahtumat mm. sähköverkkoyhtiö Carunan tapauksessa (talvi 2016) ovat osoittaneet, miten suomalainen ryhmäkanneoikeus ei ole siviilioikeudellisena kanteena tarpeeksi kattava.
 
Nykyinen laki koskee ainoastaan kuluttaja-asiamiehen vireille panemaa ryhmäkannetta (455/2007 9 b §). Nykymuodossa kyse on niin sanotusta opt-in -tyyppisestä julkisesta ryhmäkanteesta, jossa yksittäinen kansalainen voi osallistua ryhmäkanteeseen, jonka kuluttaja-asiamies on pannut vireille.
 
Suomen laki ei siis tunne tilanteita, missä ryhmäkanteen voisi tehdä joku muu kuin edellä mainittu taho. Laajentamalla kanneoikeutta erityisesti yksityishenkilöt saisivat tästä lakimuutoksen laajentamisesta selkeää etua: kaikki kanteen nostaneet saavat yhtenäisen päätöksen ajamalleen asialle.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää ryhmäkanneoikeuteen liittyvän lainsäädännön laajentamista niin, että ryhmäkanteen voisivat jatkossa tehdä niin yksityishenkilöt yhdessä (kanneoikeus yksittäisillä oikeussubjekteilla) tai järjestöt järjestöryhmäkanteina.
 
Lainmuutoksen toteutuessa Kokoomuksen eduskuntaryhmä tuo julki laajennuksen mahdollisia haittanäkökulmia (ryhmäkanteen väärinkäytökset, jotka lamaannuttavat oikeuslaitoksen) ja edistää rationaalisten ja viime kädessä oikeudenmukaisten lakinormien syntyä.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että aloitteen sisällöstä luodaan Suomen Eduskunnassa uudistettu ryhmäkannelaki.
 
Puoluehallitus esitti aloitteen hylkäämistä. Aloite hylättiin.

Jätä kommentti

67 − 63 =