Puoluekokousaloite 239 : Ylioppilaskuntien jäsenmaksu uudistettava

ALOITE                                                            8.4.2016
 
YLIOPPILASKUNTIEN JÄSENMAKSU UUDISTETTAVA
 
Suomessa on yhteensä 15 yliopistoa, jotka antavat korkeakoulututkintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen tähtäävää opetusta. Lisäksi yliopistoilla on Suomessa itsehallinto (558/2009 3 §) ja rahoitus tulee valtiolta (558/2009 Luku 6). Tämä aloite kiinnittää huomion yliopistolain 46 §, jossa säädetään mm. ylioppilaskunnan asemasta ja jäsenmaksusta.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee yliopistojen ylioppilaskuntien jäsenmaksujen olemassaolossa selkeän ongelman. Lain mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksen ja tehtävien toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla.
 
Eri lähteissä ja keskusteluissa ylioppilaskunnan pakollinen jäsenyys ja jäsenmaksu on kyseenalaistettu opiskelijoiden ja erilaisten poliittisten nuorisojärjestöjen toimesta. Eniten kritiikkiä ovat aiheuttaneet ylioppilasoppilaskuntien poliittinen toiminta, mikä ei ole yleensä heijastanut kaikkien opiskelijoiden maailmankatsomusta.
 
Yliopistolaki sanoo selväsanaisesti, miten kaikki alemman ja ylemmän korkeakoulututkintoa opiskelevat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Tämä on ristiriidassa mm. Suomen perustuslain (731/1999) 13 § kanssa, jossa selkeäsanaisesti todetaan, miten jokaisella on yhdistymisvapaus, eli kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen. Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus 1. kuulua tai olla kuulumatta ylioppilaskuntaan 2. jäsenenä ollessaan päättää jäsenmaksunsa maksamisesta tai maksamatta jättämisestä.
 
Yliopistolain 46 § toteaa selkeästi, miten ”Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.” Pohjanmaan Kokoomusnuoret kannattaa tätä jaloa ajatusta, mutta näkee ajan koittaneen yliopistolain (558/2009) 46 § uudistamiselle.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että nykyistä yliopistolain 46 § uudistetaan perustuslaillisen yhdistymisvapauden edellyttämään suuntaan. Jäsenmaksun vapaaehtoisuus on myös kirjattava lakiin.
 
Puoluehallitus esitti Kokoomuksen Nuorten Liiton ja Opiskelijaliitto Tuhatkunnan versiota hyväksyttäväksi. Tämä aloite puolestaan todettiin riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Aloite nro 240. samasta aiheesta hyväksyttiin.

Jätä kommentti

90 − = 86