Puoluekokousaloite 217: Upseerin oikeuksia parannettava – Edistetään aitoa sananvapautta

ALOITE                                                            8.4.2016
 
UPSEERIN OIKEUKSIA PARANNETTAVA – EDISTETÄÄN AITOA SANANVAPAUTTA
 
Rikoslaki (39/1889) 45 luku (2000/559) määrittelee Puolustusvoimien tehtävänkuvaan liittyviä rikosnimikkeitä. Kyseisessä luvussa määritellään mm. mikä on sotilaan soveltuvaa käytöstä ja millaisiin asioihin sotilas ei saa osallistua.
 
Luvun 45 18 § Sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä ja 19 § Luvattomasta poliittisesta toiminnasta ovat olleet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ongelmallisia kohtia niin itse sotilaita kuin poliitikkoja kohtaan. Sotilas ei saa 19 § mukaan kuulua poliittiseen puolueeseen, koska kyse on lain mukaan luvaton poliittinen toiminta.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee tämän lain järkevänä puhuttaessa aktiivipalveluksessa olevista sotilaista (aliupseeristo/upseeristo). Kyseisillä aloilla tarvitaan vahvaa esivallan kunnioitusta, mikä on mm. yksi Kokoomuksen perinteisistä arvoista.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee näissä kohdissa kuitenkin ongelman. Sotilasasioihin tai erityisesti Nato-keskusteluihin viitaten on esiintynyt tilanteita, missä poliittiset päättäjät ovat painostaneet sotilasalan asiantuntijoita ja rajoittaneet upseerien sananvapautta kysyttäessä faktapohjaisia perusteita mm. sotilasliitoista ja materiaalihankinnoista.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee Kokoomuksen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen aihekokonaisuuden tosiasiallisena asiantuntijana ja suunnannäyttäjänä. Täten piirimme haluaa edistää tervettä ja faktapohjaista keskustelua turvallisuuspolitiikasta, johon myös upseerit saisivat täysipainotteisesti osallistua ilman pelkoa rikoslain 18 § ja 19 § väärinkäytöksistä poliittisin perustein. Sananvapautta tulee edistää, kuitenkin niin, ettei em. lakeja käytetä poliitikkojen toimesta poliittisina lyömäaseina sotilaita vastaan, keskusteltaessa faktapohjaisista asioista, joihin tarvitaan sotilasasioihin perehtyneiden (eli ammattisotilaiden) näkemys.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Kokoomus edistää upseerien sananvapautta niin puolustusvaliokunnan kuin yksittäisten kansanedustajien kautta.
 
Puoluehallitus esitti, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.

Jätä kommentti

20 − = 10