Rauhanturvaajat ovat ansainneet veteraanistatuksen

Helsingin Sanomat julkaisi 15.1.2016 uutisen siitä, miten puolustusministeriö myöntää kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa palvelleille sotilaille syksystä 2016 alkaen veteraanistatuksen. Puolustusministeriön ratkaisu on todella tärkeä, sillä Suezin vuoden 1956 operaatiosta lähtien maailmalle rauhaa turvaamaan on lähtenyt yli 45 000 suomalaista sotilasta.
Viimeisten kuudenkymmenen vuoden aikana rauhanturvaajana ja samalla suomalaisena sotilaana palvelleet henkilöt saavat valtionjohdon tasolta tunnustusta tekemästään työstä kriisinhallinnassa. Suomi on kantanut kansainvälisen vastuunsa kriisien hoitamisessa ja samalla yksittäiset sotilaat ovat palvelleet maataan ja pyrkineet ratkaisemaan maailman konflikteja läsnäolollaan eri kriisipesäkkeissä.
Puolustusministeriön myöntämä veteraanistatus on myös selkeä kunnianosoitus kriisinhallintaan osallistuneille. He ovat myös ovat olleet sotilaita kuten viime sotien veteraanit, joiden asema perustuu tosin valtiollisen itsenäisyyden puolesta annettuihin uhrauksiin. Rauhanturvaajien uusi asema perustuu heidän työhönsä kriisinhallinnassa maailman eri konflikteissa. Tämä on hyvä perustelu statuksen saamiselle. Suomalaisten pitkälle periytyvästä kriisinhallintataidoista voidaan pitää hyvänä osoituksena edesmenneen kenraali Ensio Siilasvuon toimia vuoden 1973 Yom Kippur-sodan aikana. Tuolloin YK:n pääsihteerin nimittämän UNEF II -operaation väliaikaisena komentajana toimineen Siilasvuon oma panostus edesauttoi sodan loppumista ja tietä kohti rauhansopimusta.
Rauhanturvatehtävissä aikoinaan palvelleet ovat ansainneet veteraanistatuksen. Suomalaisia sotilaita on niin kaatunut kuin haavoittunut operaatioissa ympäri maailmaa. Kriisinhallintaan osallistuneiden sotilaiden tapauksessa sekä henkinen että fyysinen jälkihoito rauhanturvaoperaation päätyttyä on ollut joissain yhteyksissä ongelmallista, sillä valtio ei ole kaikissa tapauksissa tullut yksilöiden avuksi heidän kohdattuaan sinibaretti päässä joko psyykkisen tai fyysisen haavoittumisen.
Keskustelu veteraanistatuksesta heräsi Afganistanin ISAF-operaation yhteydessä. Suomesta kriisinhallintaan osallistuneet ja operaatiossa psyykkisesti tai fyysisesti haavoittuneet ovat herätelleet keskustelua omista oikeuksistaan operaation jälkeen. Status mahdollistaa kaikille kriisinhallintaan osallistuneille tarvittaessa kuntoutuksen operaation päätyttyä. Kuntoutukseen ovat siten oikeutettuja yli 45 000 ulkomailla palvellutta suomalaista.
Veteraanistatuksen myöntäminen aiheuttanee julkisessa keskustelussa väittelyä siitä, keitä saa kutsua veteraaneiksi ja mikä on käsitteen sisältö tulevaisuudessa. Nyt myönnettävä veteraanistatus on kunnianosoitus eri kriisipesäkkeissä oman henkensä uhalla rauhaa taanneille suomalaisille sotilaille.
 
Manolis Huuki
valtiotieteiden ylioppilas

Jätä kommentti

50 − 45 =