Asedirektiivi haittaa vapaaehtoista maanpuolustusta

Euroopan Unionin komissio teki 18.11.2015 esityksen asedirektiivistä (91/477/EEC) tarkoituksenaan lisätä turvallisuutta Euroopan Unionin alueella tekemällä muutoksia nykyiseen aseomistukseen EU:n jäsenmaissa. On kuitenkin ilmennyt, miten esitetyt muutokset vaikuttaisivat Suomen tapauksessa hyvin laajasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestelyihin ja käytännön harjoitteluun, jos esitetty asedirektiivi hyväksytään Euroopan parlamentissa sellaisenaan.
Asedirektiivin muutos aiheuttaisi Suomessa suunnattomia ongelmia reserviläisten vapaaehtoiselle harjoittelulle. Suomessa on yli 21 000 sovellettuun reserviläisammuntaan (SRA) ja tarkkuusammunnan harjoitteluun soveltuvaa puoliautomaattista asetta. Nämä aseet siirtyisivät esitetyn uudistuksen jälkeen nykyiseen sarjatuliaseiden kategoriaan ja sarjatuliaseiden yksityisomistus puolestaan kiellettäisiin kokonaan.
Puoliautomaattisen aseiden siirto tiukempaan lupaluokkaan haittaisi merkittävästi vapaaehtoista maanpuolustuksen harjoittelua, sillä lupien myöntäminen olisi hyvin harvinaista tällaiselle asetyypille. Suomessa sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA) ja reserviläisten ampumataitoa ylläpitävissä tarkkuusammunnoissa käytetään yleisesti ulkomuodoltaan Puolustusvoimien rynnäkkökivääreitä muistuttavia puoliautomaattisia aseita, koska ne soveltuvat parhaiten ampumataidon harjoitteluun.
Omalta osaltani olen osallistunut aktiivisena reserviläisenä erilaisiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK RY) tapahtumiin, joissa on ollut sotilaallisia valmiuksia palvelevia koulutusrasteja sekä ampumataidon harjoittelua. Jos asedirektiivi toteutuu sellaisenaan, niin sillä on suuri vaikutus Suomen osaavan reservin koulutustasoon ja välillisesti myös maanpuolustustahtoon.
Huolestuneena kansalaisena olen kuitenkin tuumailujen sijaan päättänyt ryhtyä toimintaan ja ollut yhteydessä moneen poliitikkoon ilmaistakseni huoleni siitä, mitä vaikutuksia suunnitelulla asedirektiivillä olisi Suomen puolustuskyvylle. Juteltuani puhelimessa puolustusministeri Jussi Niinistön kanssa hän totesi, että EU:n sopimukset kieltävät EU:ta puuttumasta yksittäisen jäsenvaltion puolustusratkaisuihin. Niinistö totesi minulle, että yleinen asevelvollisuus ja reservissä tapahtuva toiminta ja ampumaharjoittelu ovat osa Suomen puolustusratkaisua.
Asedirektiivi kuuluu sisäministerin vastuulle ja Suomi on ilmaissut oman kantansa EU:ssa 20.11.2015 järjestetyssä kokouksessa, jotta Suomi saisi kansallisen varauman tämän asedirektiivin toteutumisen yhteydessä. Henkilökohtaisesti kerään kansalaisadressia asedirektiivin muutoksia kohtaan.  Tarkoituksenani on osoittaa yhdessä reserviläisten, ampumaharrastajien sekä metsästäjien tuki sisäministeri Petteri Orpolle hänen puolustaessaan Suomen kantaa EU:n päässä.
 
Manolis Huuki
Maanpuolustuksenasialla.fi kampanjapäällikkö, reservin vänrikki
 
Julkaistu 8.12.2015 Turun Sanomissa ja 11.12.2015 Somesotilas James Mashirin blogissa

Jätä kommentti

− 1 = 1