Säästötalkoiden aika?

Paljon on tapahtunut vaalien jälkeen ja myös saatu aikaiseksi: on vältetty vatulointia, iteroitu, juotu kahvia ja tehty kipeitä, mutta tarpeellisia uudistuksia Smolnan kabineteissa, joissa Suomen nykyistä suuntaa on päätetty muuttaa Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän ohjaamana.  Päätösten pohjalta valtio leikkaa menojaan ja samalla tehdään suuria rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään edistämään Suomen taloutta. Näillä lääkkeillä pyritään taittamaan valtion alijäämää päästäksemme irti taloudellisesta alamäestä, jota on jatkunut vuodesta 2008 asti.
Tästä pääsemme tämän kertaiseen teesiin. Perjantaina 29.5.2015 nimitetty Sipilän hallitus on aloittanut uudistukset ja samassa yhteydessä on painotettu vahvaa talkoohenkeä koko yhteiskunnassa – niinkin vahvasti, että hallituksen ”kolme ässää leikkaavat omaa palkkaansa, jos talkoohenki löytyy” (Yle 27.5.2015). Sipilän lausunto on linjassa presidentti Sauli Niinistön kanssa, joka jo vuoden 2013 alussa vaati oman palkkansa leikkaamista. Jos hallituksen ”ässät” ovat osoittamassa suomalaisille suoraselkäistä ja rehtiä johtajuutta, niin miten sama asia saadaan toteutettua kunnissa?
Kannuksen tapauksessa valtuutettujen ja kaupunginhallituksessa istuvien henkilöiden nykyinen kokouspalkkio perustuu palkkiosääntöön, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2012 ja se on voimassa vuoteen 2016 asti. Palkkion suuruus on kaupunginhallituksessa tai valtuustossa oleville 100e ja erinäisissä muissa jaostoissa oleminen tuottaa 30-70e lisää palkkiota. Lisäksi käytössä on vuosipalkkiot, joita maksetaan kaupunginhallituksen tai -valtuuston puheenjohtajalle (2800e ja 2000e) sekä lautakuntien puheenjohtajille (500e).
Yllä mainitut luvut ovat Kannuksen budjettiin verrattuna pieniä (Kannuksen budjetti n. 30milj/1v), mutta merkittäviä symbolisessa mielessä. Toivonkin nyt näinä vaikeina aikoina erityisesti kaupunginjohtajalta ja muilta päättäjiltä sellaista johtajuutta, mitä Sipilän kabinetti on julistanut jo hallitusneuvotteluista asti. Johtajat johtavat aina edestä ja se vaatii myös esimerkkiä, jolla ihmisille osoitetaan todellinen tahtotila osallistua yhteisiin päätöksiin ja säästötalkoisiin, jotka nyt alkavat. Esimerkkien kautta meidän tavallisten ihmisten on helpompi myös itse ymmärtää valtiomme nykyinen tila ja pyrkiä edistämään sitä – tämän saavuttamiseksi tarvitsemme esimerkillisyyttä.
Kokouspalkkioiden puolittamisesta on Kannuksessa tehty aloite 2.3.2015 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuutettu Aleksi Hernesniemen (ps.) toimesta. Olin läsnä kyseisessä kokouksessa ja aloite ei saanut kannatusta yhdeltäkään valtuutetulta. Teidät kaupunginvaltuutetut on valtuutettu edustamaan yksittäisiä kannuslaisia kuten yhdyssana ”kaupunginvaltuutettu” jo sen kertoo. Lisäksi elämme mainitsemiani vaikeita aikoja ja toivonkin jokaisen kaupunkimme päättäjän näyttävän malliesimerkkiä hallituksen esimerkin mukaisesti ja harkitsemaan omien kokouspalkkioiden alentamista tai lahjoittamista kaupunkiyhteisömme hyväksi.
 
Manolis Huuki – Kannus
Kirjoitus on julkaistu alun perin 4.6.2015 Lestijoki-paikallislehdessä. Aihe on kuitenkin universaali ja ajankohtainen myös muissa Suomen kunnissa.

Jätä kommentti

− 1 = 2