KATSO MANOLIKSEN EDUSKUNTAVAALITEEMAT TÄÄLTÄ!

Tässä ovat minun yksityiskohtaiset näkemykset politiikan eri sektoreille. Olen pyrkinyt ottamaan kantaa sellaisiin asioihin, jotka ovat minulle tärkeitä, olen kiinnostunut tai olen saanut kuulla niistä vuosien varrella tehdessäni kunta- ja aluetason politiikkaa. Lisäksi olen ottanut kantaa valtakunnallisiin asioihin, koska seuraan eduskunnan tapahtumia säännöllisesti.

Mikäli listauksessa ei ole sinulle tärkeää teemaa, aihetta tai kokonaisuutta, niin kysy rohkeasti minulta vastaus asiaan! Laita viestiä sivuni oikeasta ylälaidasta löytyvästä yhteystiedot -osiosta tai erikseen sähköpostilla [email protected]

HUOM! Listausta ei ole tehty tärkeysjärjestykssä!

Energiapolitiikka

Suomalainen energia on laitettava kaiken etusijalle. Olemme kylmä Pohjoismaa ja siksi omavaraisuus lämmön ja sähköntuotannossa on äärimmäisen tärkeää. Suomen ei pidä tehdä tuhoisaa ilmastopolitiikkaa, joka vaarantaa energiasektorin huoltovarmuuden. Mietteeni ovat seuraavat:

 • Turve on palautettava yhdeksi vaihtoehdoksi tuottaa omavaraista, suomalaista energiaa etenkin talvikuukausina
 • Biotaloudelle on annettava kehitysmahdollisuudet maaseudulla
 • Pelkän tuulivoiman sijaan Suomen energiatuotanto on koostuttava laajasta valikoimasta energiantuotantolähteitä (ydin-, vesi-, muut energiamuodot)
 • Tuulivoimarakentamiselle on laadittava pelisäännöt eduskunnassa (laki joka sääntelee rakentamista)

Elinkeinopolitiikka

Taloudellisesti hyvinvoivassa Suomessa yrittäjyys on arvostettua ja ihmisille annetaan mahdollisuus yrittää ja nauttia työnsä tuloksista sen sijaan, että heitä siitä rangaistaisiin. Vaasan vaalipiirin maaseutukunnissa ja -kaupungeissa on kannustettava ihmisiä yrittäjyyteen. Näkemykseni elinkeinopolitiikkaan ovat seuraavat:

 • Turkis-, maa-, ja metsätaloutta on puolustettava punavihreiden kurjistamiselta. Näpit irti maaseudusta Vihreät!
 • Metsänomistajien oikeus maansa käyttöön on säilytettävä. Sanon EI maan/metsänomistajien oikeuksien kurjistamiselle.
 • Suomen ruokaomavaraisuus on jatkossakin säilyttävä korkeana
 • YEL-maksuista ei saa tulla kohtuuttomia, vaan kaiken sääntelyn pohjana on oltava yrittäjän vapaus, joka tuottaa onnistuessaan hyvinvointia meille muille.
 • Ehdotan kansaneläkkeen skaalautumisen poistamista yrittäjiltä, jotka maksavat YEL-maksuja. Jos ansaitsee enemmän kuin YEL:in alarajan verran, niin se ei pienentäisi kansaneläkettä, vaan yrittäjä saisi sen täysimääräisenä. Täten yrittäjällä on kannustin tehdä lisää töitä kansaneläkkeen päälle.

Perhe-, väestö- ja sosiaalipolitiikka

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointipalvelut ovat meidän maksujen (verojen) varassa. Ilman toimivaa yhteiskuntaa me emme voi tarjota samanlaisia hyvinvointivaltion palveluita kansalaisille, joihin olemme tähän asti tottuneet. Vuosien opettajantyön ja yliopistossa opiskelemieni sosiaalitieteiden pohjalta näen tarpeelliseksi tehdä seuraavia asioita välttääksemme kurjistuvan tien:

 • Lapsiperhepolitiikkaa on uudistettava merkittävästi, jotta Suomeen saataisiin myönteisen väestönkasvun kierre -> lapsivähennys on palautettava lainsäädäntöön
 • Perusterveydenhuollon edellytykset on turvattava, koska terveys on mielestäni yhteiskunnan järjestämistä palveluista tärkein. En halua amerikkalaista (kallista) terveydenhoitojärjestelmää Suomeen. -> Sveitsiläisen terveydenhoitomallin toimivuus Suomessa selvitettävä
 • Nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota
 • Yksityisen terveydenhoidon kelakorvaus on säilytettävä

Turvallisuus (sisäinen ja ulkoinen)

Laajamittaisen humanitäärisen ja haittamaahanmuuton takia suomalaisten turvallisuus ja erityisesti turvallisuuden tunne ovat heikentyneet merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana. Eduskuntavaalien 2019 alla Suomea järkyttivät uutiset Oulun joukkoraiskauksista. Tämä tapaus oli vasta jäävuoren huippi, sillä olemme nyt viimeisten vuosien aikana saaneet huomata myös maahanmuttajajengien rikollisuuden lisääntyneen Suomessa. Tämä sisäisen turvallisuuden kehitys on katkaista. Vastaavasti ulkopolitiikassa olemme liittymässä sotilasliitto Natoon ja on tärkeää ylläpitää vahvoja Puolustusvoimia sekä tehdä tarvittavia hankintoja. Turvallisuuden osalta olen ajatellut seuraavasti:

 • Venäjänvastaiselle rajalle on rakennettava 1300 kilometriä pitkä muuri. Suomesta ei saa muodostua siirtolaisille, pakolaisille tai turvapaikanhakijoille otollinen läpikulkumaa.
 • Haittamaahanmuutto Suomeen on lopetettava Lähi-Idän ja Afrikan maista
 • Terrorismilainsäädäntöä on kiristettävä – terroristiksi lähteneiltä kaksoiskansalaisilta on Euroopan maiden esimerkin mukaisesti poistettava Suomen kansalaisuus
 • Vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaiden kansalaiset on karkoitettava Suomesta välittömästi ja turvapaikanhakijoiden valitustehtailut hallinto-oikeuksiin on rajoitettava minimiin uudella lailla.
 • Poliisien resursseja maaseudulla on lisättävä, jotta vasteajat pienenisivät merkittävästi -> turvallisuus ja poliisin läsnäolo lisääntyy.
 • Ampuma-aselainsäädäntöä on muutettava harrastajille mieluisampaan suuntaan. Ammusten lyijykieltoa ei pidä ottaa käyttöön Suomessa.
 • Suojeluperustainen ampuma-aselupa on palautettava osaksi lainsäädäntöä
 • Raiskauksista ja ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista on annettava kovempia tuomioita.
 • Asepalveluksen jo suorittaneen henkilön oikeus muuttaa sodan ajan tehtäväänsä erillisen täydennyspalveluksen suorittamisella (eli paeta aseellista maanpuolustusta siviilipalveluksen myöhemmällä suorittamisella) on poistettava lainsäädännöstä -> päätös siviili- tai asepalveluksen suorittamisesta on tehtävä kutsunnoissa.
 • Asevelvollisuutta kehitetään ja perustuslain 127 pykälän (maanpuolustusvelvollisuus) mukaisesti niille naisille, jotka eivät suorita aseellista palvelusta, luodaan velvollisuudeksi suorittaa kansalaispalvelus, johon sisältyy väestönsuojeluharjoituksia, työpalvelun harjoittelua sodan ajan tilannetta varten
 • Suomi edistää Natossa oman kansallisen puolustuksen asiaa, kuten Pohjolan puolustussuunnittelua yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa (+ Baltian maat). Suomi myös nostaa puolustusbudjettinsa Naton vaatimaan 2%:iin BKT:stä.
 • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen (MPK, reserviläisjärjestöt) resurssit turvataan
 • Upseerien määrää on lisättävä Natoon liittymisen takia -> kadettikurssien sisäänpääsymääriä on nostettava. Lisäksi reserviupseerien roolia on korostettava Puolustusvoimien tehtävissä.
 • Upseerien työaikalainsäädäntö on päivitettävä 1970-luvulta nykypäivään

Talouspolitiikka

Kuten elinkeinopoliittisessa osiossa todettiin, niin Suomi voi menestyä vain yrittäjyyden arvostamisella ja yrittäjyyden toimiedellytykset mahdollistamalla. Vastaavasti valtion on hoidettava keskeiset tehtävänsä ja hoidettava julkista taloutta vastuullisesti. Talousasioiden osalta näen asiat seuraavasti:

 • Suomen ja suomalaisten etu on oltava AINA ensin. Rahat on suunnattava ensisijaisesti suomalaisten hyvinvointiin, ei maailmalle. Minusta oma kansa ensin -ajattelu EI OLE vahingollista.
 • Ansiotulon verotusta on kevennettävä reippaasti -> enemmän rahaa kulutukseen -> enemmän rahaa kiertoon -> mahdollisuus rahoittaa hyvinvointivaltion menoja
 • Työperäisessä maahanmuutossa on otettava käyttöön Sveitsin malli -> viisi (5) ensimmäistä vuotta maahanmuuttaja ei saa euroakaan Suomen valtiolta sosiaalitukia. Tällä tavalla karsitaan sosiaaliturvan perässä tulevat maahanmuuttajat. Mikäli ei täytä viiden vuoden yhtäjaksoista työssäoloa (eikä pysty elättämään itseään), niin oleskelulupa raukeaa.
 • Maahanmuuton kustannuksista on säästettävä merkittävästi
 • Puolen miljardin Yle-vero poistettava ja Yleisradio on laitettava mittavaan leikkuriin. -> annetaan markkinoiden tarjota tv-viihdettä.
 • Säätiöiden verotus otettava käyttöön. Koskee vain isoimpia säätiöitä (kuten koko maan alueella toimivat). Säätiöihin laajennettavalla verotuksella nykyinen veroprosentti laskisi merkittävästi.
 • Yrittäjien verotus on säädettävä kannattavammaksi, koska Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä.
 • Euroopan Unionin uusista tukimekanismeista ja rahastoista on kieltäydyttävä. Suomen ei tule osallistua näihin suunnitelmiin. -> vastustan EU-federalismia
 • Valtiontalous on laitettava kuntoon kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Koulutuspolitiikka

Opettajataustaisena koulutuspolitiikka on minulle tärkeä osa kokemusmaailmaani. Suomi voi menestyä yrittämisellä, mutta myös koulutetulla väellä, joita koulutetaan suomalaisissa yliopistoissa. Vastaavasti peruskoululla ja toisella asteella on tärkeä merkitys nuorten elämänpolulla pärjäämisessä. Näen koulutuspolitiikassa seuraavat asiat tärkeinä:

 • Koulutuksessa ja maahanmuuttajien kotouttamispolitiikassa ei saa joustaa. Maassa maan tavalla -periaate.
 • Koululuokkien inkluusio on lopetettava ja palattava erityisluokkiin, jotta lahjakkaat ja keskiverrot oppilaat saavat työrauhan luokassa ja haasteiden kanssa kamppailevat oppilaat saavat apua erityisopetuksessa.
 • Opettajien kurinpitokeinoja (oikeus ottaa kännykkä pois oppilaalta, tutkia laukku) on lisättävä
 • Toinen korkeakoulututkinto on muutettava maksulliseksi, jotta kukaan ei vie ensikertalaiselta opiskelupaikkaa nenän edestä. Ensimmäinen tutkinto säilyy edelleen maksuttomana.
 • Yliopistojen ensikertalaisuuskiintiöt on poistettava ja palautettava pääsykokeet valintaprosessin keskiöön.
 • Vaasan vaalipiirin yliopisto-opetus on säilyttävä samantasoisena kuin nyt.

Ympäristöpolitiikka

Suomalaisten hyvinvointia ei pidä uhrata ilmastonmuutoksen ja ympäristöuskovaisten alttarille. On tärkeä huolehtia ympäristöstä ja luonnosta, mutta sitä ei pidä tehdä Cityvihreiden ehdolla, jotka eivät ole koskaan nähneet todellista luontoa. Ajattelen ympäristöpolitiikasta seuraavasti:

 • Susien kannanhoidollinen metsästäminen on sallittava Suomessa. Susien liikapopulaatio tarvitsee lyijyä!
 • Puu on määriteltävä kansallisella tasolla uusiutuvaksi luonnonvaraksi.
 • Turve on muutettava poliittisella päätöksellä uusiutuvaksi luonnonvaraksi.
 • Jätevesiasetus on poistettava haja-asutusalueelta (imeytyskenttä tms. riittää)
 • Kunnalliset kompostintarkastajat virkoineen on pantava kompostiin (vaatimus poistettava lainsäädännöstä)
 • Luonnon ja vesistöjen suojelua jatketaan. Niistä pidetään huolta ja niitä käytetään sekä eettisesti että kestävästi.
 • Ruokaomavaraisuus on säilyttävä Suomessa -> valtion ei pidä asettaa sääntelyä tavoitteen saavuttamiseksi..

Liikennepolitiikka

Suomi on sijainniltaan Euroopassa ”Jumalan selän takana”. Siksi on tärkeää pitää tiestöstä huolta, jotta kansalaisilla on mahdollisuus liikkua maan sisällä helposti ja turvallisesti paikasta A paikkaan B. Lisäksi merireittien tärkeys Suomen huoltovarmuudelle on säilyttävä. Ajattelen liikenneasioista seuraavasti:

 • Asvaltti ei unohdu – tiestön parantamista on jatkettava ympäri Suomen ja myös Vaasan vaalipiirissä.
 • Rautatieyhteydet ovat tärkeitä koko vaalipiirimme työmatkailua ja turismia varten.
 • Kokkolan satamaa on kehitettävä ja tarvittaessa laajennettava. Toimiva Kokkolan satama on koko Keski-Pohjanmaan, Suomen ja myös Euroopan etu.
 • Jyrkkä EI ruuhkamaksuille ja kilometriveroille!
 • Polttoaineiden verotusta on kevennettävä ja jakeluvelvoitetta EI SAA nostaa vuoden 2024 alusta takaisin aikaisemmalle tasolle (nostaisi polttoaineen hintoja jopa 30snt).

Arvot

Yksittäisten poliittisten teemojen ohella minulla on arvomaailma, joka perustuu kristilliseen uskoon ja käsitykseen lähimmäisenrakkaudesta. Pidän Suomea maana, jonka kulttuuri perustuu juutalais-kristilliselle ihmiskäsitykselle, perinteelle ja tavoille. Lisäksi Suomessa on antiikin Kreikan ja Rooman sivistyksen perinteitä, joita on tärkeä muistaa ja vaalia. Ajattelen arvoiltani seuraavasti:

 • Kaiken keskiössä on ihmisten vapaus -> sinä päätät, miten itse elät, eikä valtion tule puuttua elämäntapoihisi.
 • Sananvapaus on palautettava arvoonsa. Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on muutettava.
 • Positiivinen syrjintä on kiellettävä lainsäädännöllä, koska se rankaisee lahjakkaita ihmisiä esim. opiskelijavalinnoissa (vähemmän pätevä, vähemmistön edustaja valitaan vain hänen etnisyyden takia)
 • Koti, uskonto ja isänmaa ovat minulle edelleen tärkeitä arvoja.
 • Olen Jumalaan uskova kristitty, jolle kristillinen elämäntapa on osa minua.
 • Suomalainen rehellisyys ja kunnioitus toisia kohtaan ovat tärkeä lähtökohta hyvälle yhteiselolle maassamme.

Jätä kommentti

+ 74 = 83