Puoluekokousaloite 153: Puolustusmäärärahoja nostettava

ALOITE                                                            8.4.2016
 
PUOLUSTUSMÄÄRÄRAHOJA NOSTETTAVA
 
Suomen Puolustusvoimien tila on heikentynyt Kataisen hallituksen aikana tehtyjen muutosten takia (Puolustusvoimauudistus). Edellisen hallituksen aikana Puolustusvoimilta leikattiin valtiontalouden tasapainottamisen vuoksi 400 miljoonaa euroa, millä on ollut suuri vaikutus Suomen nykyiselle puolustuskyvylle.
 
Ukrainan tapahtumien ja eurooppalaisen yleisen turvallisuustilanteen heikennyttyä elämme sellaisessa tilanteessa, missä Puolustusvoimien tehtäviä tulisi jälleen asettaa hallituksen kärkiprioriteeteiksi. Heikko ennaltaehkäisykyky, keskeneräiset materiaalihankinnat ja puutteellinen koulutus muodostuvat ongelmaksi, koska Puolustusvoimat ei täten suoriudu tärkeimmistä tehtävistään tarpeeksi hyvällä tasolla.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää puolustusmäärärahojen nostamista Puolustusvoimauudistusta edeltävälle tasolle (lisäystä 400 miljoonaa euroa). Kanervan työryhmän ansiosta puolustusvoimille annetaan 200 miljoonaa euroa tämän hallituskauden aikana. Kyseinen summa ei ole kutenkaan riittävä, vaan Puolustusvoimat on joutunut priorisoimaan ja sijoittamaan takaisin ohjatut varat materiaalihankintoihin, mikä on samaan aikaan vienyt varoja hallinto- ja koulutuskuluista. Suomeksi sanottuna: materiaalihankinnoista ei ole voitu tinkiä, niinpä varusmiesten koulutukseen merkityistä rahoista on siirretty rahoitusta materiaalihankintoihin.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret ymmärtää Suomen nykyisen taloudellisen tilanteen ja kestävyysvajeen, mutta ilman uskottavaa ja tehokasta Puolustuslaitosta emme kykene koko maan puolustamiseen tai suoriutumaan nurkan takana siintävistä turvallisuuspoliittisista haasteista.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että tarvittava lisäys puolustusmäärärahoihin toteutuu tämän vaalikauden aikana täysimääräisesti.
Puoluehallitus esitti, että puoluekokous katsoisi edellä esitetyn riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Puoluekokouksessa esitettiin hyväksymistä. Aloite hyväksyttiin.

Jätä kommentti

5 + 3 =