Puoluekokousaloite 19: Asedirektiivin kansallista poikkeusta edistettävä

ALOITE                                                            8.4.2016
 
ASEDIREKTIIVIN KANSALLISTA POIKKEUSTA EDISTETTÄVÄ
 
Euroopan komissio esitteli marraskuussa 2015 esityksensä uudesta Euroopan Unionin asedirektiivistä (91/477/ETY), jonka tarkoituksena on ehkäistä terrorismia, rajoittamalla aseiden ostomahdollisuuksia ja siviilien hallussapitoa Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella.
 
Kuitenkin kyseinen esitys on kerännyt vastustusta tietyissä EU-maissa, sillä direktiivi vaikeuttaa joidenkin lausuntojen perusteella vapaaehtoista, maanpuolustuksellista harjoittelua. Direktiivillä oltaisiin siis kieltämässä tiettyjä aseluokkia, joista esimerkiksi sarjatuliaseet kiellettäisiin siviileiltä kokonaan ja mm. reserviläisammunnoissa käytettävät puoliautomaattisella periaatteella toimivat aseet olisivat siirtymässä tiukempaan aseluokkaan.
 
Suomessa on maailmanlaajuisesti merkittäviä kokoelmia historiallisista aseista, joita viranomaisten hyväksymät asekeräilijät ylläpitävät. Lisäksi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) on käytössä yllä mainittuja puoliautomaattisia kivääreitä (ns. reserviläiskiväärit), joita hyödynnetään sotilaallisten taitojen harjoittelussa vapaa-aikana.
 
Suomi on ilmaissut varovaisen myönteisen kantansa asedirektiiville, mutta vastustaa kaavailtuja muutoksia, mitkä vaikuttaisivat merkittävästi kansalliseen puolustukseen. Sisäministeri Petteri Orpo on esittänyt suomalaisten näkökulmat asiasta Euroopan Unionin päässä viime joulukuussa.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret kehottaa Kokoomusta aktiiviseen toimintaan asedirektiivin kielteisten vaikutusten estämiseksi ja vaatii puolueen kansanedustajia sekä europarlamentaarikkoja edistämään Suomen etua tässä asiassa Euroopan Unionin tasolla.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Suomen etua edistetään tarpeellisin keinoin ja Suomi saisi Euroopan Unioin jäsenvaltiona täydellisen kansallisen poikkeuksen asedirektiiviin maanpuolustuksellisista ja historiallisista syistä.
Puoluehallitus esitti, että puoluekokous toteaisi aloitteen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.

Jätä kommentti

36 + = 41