Puoluekokousaloite 238: Yleisen asevelvollisuuden ulottaminen naisiin selvitettävä

ALOITE                                                            8.4.2016
 
YLEISEN ASEVELVOLLISUUDEN ULOTTAMINEN NAISIIN SELVITETTÄVÄ
 
Suomen perustuslaki (731/1999) sanoo selkeästi, miten jokainen ”Suomen kansalainen on velvoitettu osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään” (731/1999 Luku 12 127 §). Yleinen asevelvollisuus on kirjattu asevelvollisuuslakiin (1438/2007), missä säädetään yleinen asevelvollisuus koskemaan miespuolisia Suomen kansalaisia.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkee ajan koittaneen lain tulkinnan päivittämiseksi. Asevelvollisuuslain ulottaminen naisia koskevaksi olisi täten selvitettävä joko Kokoomuksen eduskuntaryhmän sisällä tai vaihtoehtoisesti puolustusministeriön kautta erillisessä selvitystyöryhmässä.
 
Pohjanmaan Kokoomusnuoret tarkastelee asiaa pääasiassa hyötynäkökulmasta. Rauhan aikana ikäluokasta vain puolet suorittaa ja tulee koulutetuksi poikkeusoloja varten. Asevelvollisuuden ulottaminen koskemaan koko ikäluokkaa vahvistaisi myös naispuolisten ihmisten henkistä maanpuolustuskykyä. Positiivisena sivuvaikutuksena myös naiset oppisivat keskitetysti perusteet mm. miten toimia poikkeustilanteissa ja sen lisäksi muita yleishyödyllisistä asioita myös arkielämää ajatellen. Lisäksi selvitys vastaisi kysymykseen sukupuolien välisestä tasa-arvosta, josta on käyty laajaa keskustelua viimeisten vuosien aikana.
 
Euroopan mantereen maista Norjassa on käytössä molempia sukupuolia koskeva asevelvollisuus. Suomi voisi olla seuraava edelläkävijä Euroopassa, minkä takia Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää myös naisia koskevan asevelvollisuuden selvittämistä.
 
Edellä mainitun perusteella Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää toimimaan siten, että aloitteessa mainittu selvitys toteutettaisiin joko eduskunnan tai puolustusministeriön toteuttamana selvityksenä tällä vaalikaudella.
Puoluehallitus esitti, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.

Jätä kommentti

90 − 87 =